ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก     
รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน วิทยาเขต
รหัสประจำตัวประชาชน (สำหรับบุคลากร)
 You are here : Home > แบบประเมิน > พิมพ์เอกสารแบบประเมิน
พิมพ์เอกสารแบบประเมิน
พิมพ์เอกสารแบบประเมิน กรณี ไม่สามารถกรอกแบบประเมินออนไลน์ ได้
การล๊อกอินเข้าสู่ระบบประเมินออนไลน์ใช้รหัส account nontri ระบบจะตรวจสอบหน่วยงานของผู้ใช้จากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย หากผู้ใช้ล๊อกอินไม่สำเร็จ หรือหน่วยงานไม่ถูกต้อง ให้กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารด้วยเอกสาร แล้วส่งกลับให้สำนักงานเลขานุการของหน่วยงาน หรือตามที่หน่วยงานแจ้ง

แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สำหรับผู้ประเมิน บุคลากร
แบบประเมินการบริหารงานของคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สำหรับผู้ประเมิน นิสิต
แบบประเมินการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สำหรับผู้ประเมิน บุคลากร
แบบประเมินการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   สำหรับผู้ประเมิน นิสิต
แบบประเมินการบริหารงานของผู้อำนวยการสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แบบประเมินการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© Copyright 2011-2012 - ฝ่ายสารสนเทศ (Information Division) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Version 1.01   เวลาประมวลผล 0.001420974731445 วินาที